UNITATS D’ENLLAÇ-PULMÓ

Vibradors lineals i alimentadors

A la indústria és habitual que calgui transportar productes utilitzant transportadors vibrants impulsats per vibradors electromagnètics.

El rendiment d’alimentadors i vibradors lineals

Els vibradors lineals o impulsors lineals, també anomenats Unitats d’Enllaç-Pulmó, s’ubiquen després dels alimentadors vibratoris i la seva incorporació és imprescindible o aconsellable en la majoria de les aplicacions. El vibrador lineal és l’element d’enllaç entre la Unitat de Selecció i l’Estació de Recepció o línia de procés. A més, regula la cadència variable del flux de la Unitat de Selecció i assegura la presència de la peça disponible a l’Estació de Recepció, tal i com demana la seqüència de l’automatisme associat a la màquina o punt de treball abastit. D’una altra banda, permet definir una velocitat lineal d’avançada de les peces ja posicionades, així com controlar la marxa i l’aturada de l’alimentador vibratori incorporant un sensor de saturació.

Una Unitat d’Enllaç-Pulmó consta d’un vibrador rectilini o lineal al que va unida una guia, també anomenada canal, per la qual avancen les peces prèviament posicionades, gestionada per un controlador.

Criteris per escollir els vibradors lineals

En aquests equips el vibrador electromagnètic és l’element motriu que impulsa les peces per a la seva avançada. Consisteix en un conjunt format per dues masses unides elàsticament (massa activa i massa reactiva) i un o més electroimants.

Un model de vibrador concret s’ha dissenyat per a una gamma d’aplicacions i queda encabit entre uns certs límits. S’han de considerar diferents criteris a l’hora d’escollir el model de vibrador, entre els quals hi ha la longitud (més longitud per a més velocitat) i l’amplària del vibrador lineal, que va en relació a la torsió. També s’haurà de tenir en compte la relació de masses ja que el vibrador és una unitat formada per dues masses, unides per ressorts, i aïllades elàsticament de l’exterior. La massa inferior (reactiva) és, en general, entre 2 i 3 vegades més pesada que la superior (activa: plat d’alumini + guia). L’amplitud vibratòria i la velocitat lineal són inversament proporcionals a les masses. La massa reactiva, per tant, té menys amplitud i proporciona menys velocitat lineal.

Un altre aspecte a considerar és la guia, que ha de ser prou rígida com per vibrar alhora amb el plat d’alumini i no adquirir una vibració pròpia que pugui interferir en la del sistema vibratori. I per últim, s’ha de considerar la potència instal·lada del vibrador, absorbida per diferents causes, per a satisfer totes les prestacions.

Models de vibradors lineals

A TAD disposem de la gamma de vibradors lineals més gran del mercat, amb els models VL-30, VL-60, VL-70 y VL-80, el que ens permet abastar tot l’ampli ventall de realitzacions afins a la nostra activitat. Com a exemple, fabriquem vibradors rectilinis especials amb múltiples canals amb la finalitat de mantenir altes cadències. El model d’unitat d’enllaç-pulmó que s’utilitzarà a cada aplicació quedarà definit en funció de la geometria i de la posició de la peça a transportar.

Aquests equips ofereixen sempre una solució eficient, fiable i rendible, amb una vida útil quasi il·limitada, ja que el seus components presenten una gran fermesa i durabilitat.

vibradors lineals d'alt rendiment
vibradors lineals o impulsor lineal