Unitats d’enllaç-pulmó

UNITATS

D’ENLLAÇ-PULMÓ

Unitats d’enllaç-pulmó

La unitat d’enllaç-pulmó és un vibrador rectilini, lineal o transportador de banda que uneix una unitat de posicionament amb una unitat o equip de producció.