udsautonomia

UNITATS
D’AUTONOMIA

Unitats d’autonomia

Una unitat d’autonomia és la part del sistema que subministra peces a granel a la unitat de posicionament garantint una descàrrega suau i regular.