UNITATS D’AUTONOMIA

Tremuges vibratòries

Usos dels vibradors per a tremuges

Durant el procés de producció industrial és habitual que es presenti la necessitat d’emmagatzemar productes utilitzant tremuges vibratòries impulsades per vibradors electromagnètics. Aquests elements s’utilitzen en tots els sectors industrials, tant al sector de l’automoció, com a l’alimentari, farmacèutic, cosmètic o mecànic, entre altres.

Què són exactament les tremuges vibratòries?

En un sistema d’alimentació, la tremuja vibratòria, també anomenada Unitat d’Autonomia, s’ubica per damunt de l’alimentador vibratori. La seva incorporació és aconsellable en moltes aplicacions perquè és l’element que permet emmagatzemar les peces i dosificar-les fins a l’alimentador vibratori. A més, garanteix la presència de peces a la cassola, si aquesta no disposa de capacitat pròpia suficient com per admetre la quantitat de peces equivalent al temps d’autonomia desitjat. En algunes aplicacions, és inclús imprescindible degut a la tipologia del producte a alimentar, particularment pel que fa referència al pes de càrrega.

Una tremuja vibratòria consta d’un vibrador rectilini i d’una tremuja o pala en acer inoxidable, gestionada per una unitat electrònica de regulació d’amplitud. La seva funció és emmagatzemar, evacuar i dosificar a granel les peces, segons un senyal que rep a intermitències de l’alimentador vibratori.

L’elecció del model de tremuja depèn de diferents factors inherents a les peces. S’escull, per una banda, segons el tipus, les dimensions i el pes de les peces a transportar i, d’una altra, en base al temps d’autonomia o capacitat d’emmagatzematge requerida pel client.

A TAD hem desenvolupat dos tipus d’unitats d’autonomia vibratòries: una formada per un vibrador i una pala, anomenada tremuja estàtica (unitat VC), amb capacitat que va d’1 a 50 dm³, i l’altra formada també per un vibrador i una pala, anomenada tremuja dinàmica (unitat VT), amb capacitat de 25 a 400 dm³, aquesta última especialment indicada per a peces pesades.

A més, disposem d’una àmplia gamma de vibradors rectilinis per a tremuges vibratòries amb els models VD-10, VD-20, VD-30, VD-60 i VD-70, gamma que ens permet abastar tot l’ampli espectre de realitzacions afins a la nostra activitat.

El disseny de la tremuja ha de fer possible que sigui carregada en condicions no perjudicials per a les peces que ha de contenir i garantir una descàrrega regular i suau de les mateixes, en base a l’acció de la gravetat, preferiblement, sense possibilitat de patir problemes per la pressió de les pròpies peces.

La disposició de les peces per sobre del nivell superior de la cassola de l’alimentador vibratori penalitza la seva incorporació en els casos on la normativa de les empreses es regeix per l’ergonomia, ja que l’alçada de reposició de peces supera, en general, els 1400 mm. En aquest cas, s’aconsella incorporar un elevador-transportador que realitzarà la mateixa funció però carregant en un nivell inferior.

Les tremuges vibratòries TAD es caracteritzen per la seva fermesa i fiabilitat, amb un acabat exigent, i les parts en contacte amb les peces es fabriquen en materials aptes per a la indústria farmacèutica i alimentària.

tremuges vibratòries o unitats de autonomia