SOBRE TAD

video tad informacion de maquinària logistica

Què és TAD?

A TAD participem en els processos productius d’automatització de tot tipus d’empreses provinents de diferents sectors de la indústria.

Amb una experiència professional de més de 30 anys, actualment disposem d’un extens programa d’equips vibratoris electromagnètics de fabricació pròpia, i abastem qualsevol tipus de realització desenvolupant solucions específiques i personalitzades. Siguin cintes transportadores, unitats d’enllaç o qualsevol altra necessitat.

Disposem d’una plantilla de més de cinquanta professionals qualificats, compromesos amb la qualitat i la innovació tecnològica. Som una PIME global, amb vocació internacional i situada entre les empreses líders del nostre sector a Europa.

Una empresa internacional

A dia d’avui exportem, de manera directa o indirecta, més del 80% de la nostra producció, amb una estructura de producció independent i centralitzada a Barcelona i amb oficines comercials a diferents llocs estratègics d’Europa.

La filosofia de l’empresa

Traduïm tecnologia en rendibilitat


La nostra principal motivació, com a fabricants d’equips per a l’alimentació automàtica de peces, és la d’oferir el màxim rendiment possible del nostre producte. Assumim com a propi l’objectiu d’amortització que vol el client, produint equips que funcionin a rendiments òptims, amb independència del seu disseny específic.

A TAD creiem que la inversió més rendible és aquella que comporta una millor amortització. Amb aquesta idea sempre present volem ser competitius pel que fa a qualitat del producte i cost d’adquisició.

La innovació tecnològica és un factor clau per arribar al nostre objectiu de rendibilitat. Aquesta inversió en tecnologia és imprescindible i va fermament lligada a la política d’inversió en recursos humans que ens caracteritza.

La gestió de qualitat a TAD

Per dissenyar i fabricar els nostres sistemes d’alimentació amb una alta qualitat i que puguin oferir un rendiment productiu òptim pel client, a TAD apliquem un seguit de procediments des de l’inici mateix del procés.

Les accions a realitzar passen per una millora constant dels processos interns de la nostra organització, la difusió de textos tècnics, l’assessorament proactiu, la revisió de paràmetres, les intervencions durant la fase de posada en marxa, la formació contínua de personal, un servei d’assistència tècnica a escala global i, finalment, un manteniment predictiu, preventiu i correctiu.

Tots aquests elements són susceptibles d’una contínua progressió que ens empeny a evolucionar de manera constant. El nostre objectiu final és entregar al client un producte que aporti valor afegit i un increment considerable de la productivitat.