UNITATS D’AUTONOMIA

ELEVADORS

La necessitat d’automatització en línies de producció obliga, en ocasions, a ubicar els alimentadors de peces a una alçada considerable, a tenir un nivell òptim de peces per poder treballar en continu i a tenir una càrrega equilibrada, cosa que implica utilitzar uns elevadors de càrrega.

Consideracions generals dels elevadors

Els elevadors de banda o de cadena metàl·lica reben les peces a granel i les canalitzen a la unitat de selecció (alimentador vibratori) que s’alimenta d’elles amb descàrregues regulars gràcies a un control de nivell instal·lat a la cassola, per posicionar les peces.

A les nostres realitzacions, s’utilitzen generalment aquests equips per a la funció d’autonomia del Sistema d’Alimentació, com alternativa a carregar manualment les peces en els vibradors circulars i també per evitar sobrecarregar l’alimentador vibratori, ja que això representaria un obstacle per al seu correcte funcionament.

L’element de transport de l’elevador admet diverses opcions, que poden ser una banda sintètica o una cadena metàl·lica, amb traves d’arrossegament o amb receptacles tancats.

D’altra banda, l’element motriu és un motor elèctric que, associat a un reductor, transmet les revolucions desitjades al rodet, tambor tractor o peça d’arrossegament, que arrossega la banda o cadena metàl·lica corresponent, transportant sobre ella les peces requerides.

Pel que fa a la longitud i a l’amplada de l’elevador, venen definides per la dimensió de les peces a transportar i per les necessitats dels nostres clients.

El xassís estàndard és d’acer inoxidable i les seves amplades o espai útil de treball poden oscil·lar entre 250 i 500 mm. La seva longitud i inclinació dependran de l’alçada de descàrrega sol·licitada i de l’espai disponible. Alhora, el diàmetre del tambor tractor estàndard és de 90 mm i els engranatges d’arrossegament poden oscil·lar entre 120 i 150 mm segons la cadena utilitzada.

Tant la banda com la cadena metàl·lica disposen de traves o perfils soldats per a l’arrossegament de les peces sobre el pla inclinat que conforma l’elevador.

Disposem de diferents models d’elevadors amb inclinació sobre un pla vertical o horitzontal. La versió més operativa, igual que l’angle d’elevació i la capacitat de la tremuja, queden definits en funció de la problemàtica de la peça, els requeriments de l’aplicació i l’espai disponible.

Amb l’ús dels elevadors poden complir-se els requeriments d’ergonomia en els processos productius ja que l’alçada de l’element tremuja no pot ultrapassar els límits de 900/1000 mm, per a la reposició de peces a la mateixa.

Per a les aplicacions de la indústria alimentària, els laboratoris farmacèutics o el material clínic, es poden trobar solucions utilitzant materials que compleixin amb les normatives FDA, com per exemple alumini anoditzat o l’acer inoxidable.

Fabriquem elevadors amb dissenys especials que permeten un fàcil desplaçament utilitzant rodes i potes regulables en alçada per adaptar-se als requeriments de producció.

Els elevadors TAD ofereixen fiabilitat, qualitat i rendibilitat, amb una vida útil gairebé il·limitada.

elevadores amb bandes
elevadors de banda per al moviment a orri de productes i material