UNITATS D’ENLLAÇ-PULMÓ

Cintes transportadores industrials i bandes transportadores

Propietats i característiques de les cintes transportadoras

Comesa de les bandes transportadores

Les cintes transportadores o bandes transportadores tenen diferents funcions dins la indústria: poden ser un component de les cadenes de muntatge, funcionar com a extractores en processos de fabricació, ajudar en el transport de càrregues i actuar com a enllaç.

A TAD utilitzem els transportadors de banda com alternativa a vibradors lineals amb guia per a la funció d’Enllaç-Pulmó, quan les característiques de les peces, la velocitat o el nivell de so sol·licitat així ho requereixen.

Què són les cintes de transport?

Un transportador de banda és un sistema de transport continu format per: un bastidor, habitualment de perfil d’alumini anoditzat i una banda contínua que es mou entre dos tambors, accionat per un motor elèctric associat a un reductor que transmet les revolucions desitjades al rodet, o tambor tractor, que arrossega a la banda corresponent, transportant a sobre d’ella les peces requerides.

Com funciona una banda transportadora?

Tots els transportadors disposen de guies de canalització d’acord amb la peça a transportar i amb la necessitat de mantenir la posició o orientació de les peces fins a la seva entrega a l’estació receptora o màquina a alimentar. Les canalitzacions poden ser en acer inoxidable, poliamida, regulables en amplada i alçada en el cas de transportar una gamma de peces, abatibles o amb recursos per a l’evacuació ràpida de peces.

Tipus de cintes transportadores

Hi ha una àmplia varietat de cintes transportadores; la seva longitud i la seva amplada venen definides per la dimensió de les peces a transportar i pels requeriments de la màquina o dispositiu a alimentar.

Com són les nostres bandes per a transportar materials?

Les nostres cintes transportadores tenen una longitud de 450 a 3000 mm, un ample de 40, 80 o 120 mm i es presenten en múltiples de 40 mm, amb un gruix o alçada de 40 mm. Els rodets o tambors són, alhora, d’un diàmetre de 40 mm.

La velocitat lineal d’avançada de la banda pot ser fixa o regulable amb la instal·lació d’un variador de freqüència.

Bandes transportadores personalitzades

Amb l’objectiu d’aconseguir la màxima personalització i, per tant, la satisfacció de cada client, es poden efectuar realitzacions especials si l’aplicació així ho demana, com per exemple, per a indústries específiques com l’alimentària, la farmacèutica o de material clínic amb exigències FDA, substituint el xassís d’alumini anoditzat i els rodets d’acer tractat per uns altres d’acer inoxidable.

Avantatges i beneficis per usar cinta transportadora

Tal i com passa amb els vibradors lineals (Unitat Enllaç-Pulmó) és imprescindible la incorporació de cintes transportadores a la majoria de les aplicacions i aconsellable per les raons següents:

– Treballa com a element d’enllaç entre la Unitat de Posicionament i l’Estació de Recepció o línia de procés.

– Regula la cadència variable del flux de la Unitat de Posicionament i garanteix, d’aquesta manera, la presència de la peça disponible a l’Estació de Recepció, tal com demana la seqüència de l’automatisme associat a la màquina o punt de treball alimentat.

– Permet definir una velocitat lineal d’avançada de les peces ja posicionades.

– Permet controlar la marxa i l’aturada de l’alimentador vibratori, incorporant un sensor de saturació.

cintes transportadores eficaces i d'alt rendiment
cintes de transport o bandes transportadoras