AVÍS LEGAL

1. Informació General

Técnicas de Alimentación Dinámica, S.L. (en endavant TAD) com a propietària i titular del domini www.tad.es, posa aquest lloc web a disposició dels usuaris d’internet, amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes, preus i ofertes de TAD, així com permetre la prestació de diferents serveis a través del lloc web.

 

2. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

2.1. Els drets de propietat intel·lectual del lloc web www.tad.es, el seu codi font, disseny, marques, logotip, estructura de navegació i els diferents elements en ell continguts són titularitat de TAD o, en el seu cas, dels posseïdors d’una llicència TAD, que l’usuari d’aquesta web ha de respectar.

2.2. Queda prohibit que cap dels continguts relacionats en aquest web siguin modificats o descompilats.

2.3. Queda prohibit que cap dels gràfics, icones o imatges disponibles en aquest web sigui utilitzat, copiat o distribuït de forma separada del text o de la resta de les imatges que l’acompanyen.

 

3. Condicions Generals d’Ús

3.1. Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització del lloc web www.tad.es que TAD posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a aquest lloc web implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel sol fet d’utilitzar aquests serveis.

3.2. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web exclusivament si es produeixen les següents condicions:

3.2.1. Que sigui compatible amb la finalitat de la web www.tad.es.

3.2.2. Que es realitzi amb l’exclusiva intenció d’obtenir la informació continguda per a un ús personal i privat. Queda expressament prohibit la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

3.3. TAD es reserva el dret de modificar l’oferta comercial del lloc web (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de serveis) en qualsevol moment.

3.4. TAD no pot garantir la no existència d’interrupcions o errors en l’accés al web, al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, tot i que desenvoluparà els seus millors esforços per, si fos el cas, evitar-los, corregir-los o actualitzar-los.

3.5. Tant l’accés a aquesta web com l’ús que se’n pugui fer de la informació continguda a la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. TAD no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació. TAD no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

3.6. TAD no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es pugui fer referència al web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en aquests que puguin produir alteracions al sistema informàtic (hardware i software), documents o fitxers de l’usuari, quedant exclosa de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l’usuari per aquest motiu.

3.7. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, la seva revenda així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de TAD, provocarà les responsabilitats legalment establertes.

3.8. TAD posa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda al lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que, en algun moment, es produís qualsevol error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de TAD, es corregiria immediatament. TAD no és responsable de manera directa o indirecta de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per www.tad.es. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants o distribuïdors d’aquests productes.

 

4. Obligacions de l’usuari i/o client

4.1. L’usuari i/o client de www.tad.es es compromet en tot moment a facilitar informació certa sobre les dades sol·licitades en els diversos formularis i/o sol·licituds d’informació o compra.

4.2. En el supòsit de la venda o comercialització de productes del nostre lloc web que requereixin que el comprador tingui una edat mínima segons la legislació vigent al seu país d’origen, el comprador manifesta que compleix aquest requisit per poder formalitzar la compra.

4.3. A l’acceptar les condicions de contractació el client autoritza expressament TAD a l’enviament de comunicacions comercials per correu ordinari i/o electrònic. Aquestes comunicacions tractaran sobre serveis similars als contractats pel client. TAD queda obligada a no cedir o transmetre les dades del client a tercers. El destinatari d’aquestes comunicacions pot revocar en qualsevol moment aquest consentiment amb la simple notificació de la seva voluntat a TAD amb una comunicació escrita o electrònica a les adreces indicades a l’apartat Informació General.

 

5. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals queden regides i seran interpretades d’acord amb les Lleis Espanyoles i el client accepta sotmetre’s a la jurisdicció exclusiva de les corts de Barcelona en relació a qualsevol assumpte vinculat amb el lloc web o que derivi d’aquest.

 

TITULAR

Técnicas de Alimentación Dinámica, S.L.

C/ Crom, 11-13

08907 L’ Hospitalet de Llob.

Barcelona – Spain
T (+34) 932 631 420

F (+34) 932 633 130

info@tad.es

 

DADES REGISTRALS

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 27048, Foli 92, Full B-112360, Inscripció 1ª

 

CIF

B-60558756