UNITATS DE POSICIONAMENT

Alimentadors mecànics i vibradors centrífugs

L’evolució constant dins el sector de l’alimentació de peces a mitjanes i altes cadències ens obliga a preveure les solucions necessàries per a satisfer les necessitats de cada client.

Quina és la funció dels alimentadors mecànics centrífugs?

Els alimentadors mecànics centrífugs tenen la mateixa funció que els alimentadors vibratoris, és a dir, la de crear un flux de peces posicionades a una determinada cadència, però fonamenta la seva força motriu en l’acció d’un motor elèctric, generalment trifàsic, que amb una combinació d’engranatges (reductor) transmet una força rotacional a l’element específic (plat) que té la missió de seleccionar i orientar les peces col·locades a granel sobre d’ell.

El sistema de funcionament es basa en accionar un disc giratori pla o cònic. Les peces giren amb el disc i, com a conseqüència de la força centrífuga, es desplacen cap a l’exterior de la vora del disc, on es col·loquen els selectors adients per a cada cas, amb la finalitat de deixar passar només les peces que presenten la posició determinada per a la seva evacuació.

Models d’alimentadors mecànics

Disposem de diferents models segons els requisits de cadència, la quantitat de peces a alimentar i la seva forma: els diàmetres dels receptacles oscil·len entre 400 mm a 1.200 mm i la velocitat d’avançada pot estar entre 25 i 60 m/min.; és per això que es poden aconseguir grans cadències per a peces lleugeres i de revolució, permetent, dins de determinades formes geomètriques, arribar a entregues de fins a 25.000 peces/hora.

La seva fiabilitat de posicionament és ideal per a discos, tapes, taps i qualsevol figura de revolució que no es desgasti.

Habitualment aquests equips s’apliquen en instal·lacions de la indústria farmacèutica, cosmètica i de l’envasat i embotellat que, pel seu avenç tecnològic i necessitat de mercat, han desenvolupat les seves màquines buscant la màxima producció.

No obstant això, hem de tenir en compte que tots els elements utilitzats per a que les peces quedin orientades d’una manera determinada entren en contacte amb elles, raó per la qual aquesta modalitat pot tenir desavantatges, sobretot en peces que demanen un tractament delicat o que siguin susceptibles de desgastar-se amb el fregament.

Característiques dels alimentadors centrífugs mecànics

Respecte a les prestacions i característiques dels nostres alimentadors mecànics podem destacar:

– Produccions que poden oscil·lar entre 20.000 i 25.000 peces per hora.

– Fabricació en acer inoxidable, alumini i polietilè (PE).

– Alta flexibilitat en el canvi de formats.

– Escàs desgast i manteniment.

– Possibilitat de fabricar en sentit de gir horari o antihorari.

– Motorització amb potència de 0,18 Kw, 230/380/425 VAC 50/60 Hz.

– Reductor amb limitador de par.

– Variador de velocitat mecànic.

– Característica de treball a temperatura d’entre 5 i 50°C.

– Aplica la normativa de la CE.

L’ús d’un Alimentador mecànic centrífug és ideal per a peces senzilles i quan la finalitat primordial sigui aconseguir un elevat ritme d’alimentació. Es pot utilitzar per a satisfer les necessitats particulars de cada usuari o es pot subministrar també sense accessoris. La nostra empresa, en el seu desig d’evolucionar amb les necessitats dels nostres clients, aplica en els alimentadors mecànics dos conceptes bàsics: simplicitat d’ús i eficiència pràctica de maneig.

sistema d'alimentadors centrífugs
alimentadors centrifugos